De Maritime Special Operations Forces (MARSOF) worden ook ondergebracht op de nieuwe marinierskazerne op Kamp Nieuw-Milligen (KNM). Dit staat in de zogenoemde A-brief die staatssecretaris Barbara Visser vandaag aan de Kamer heeft gestuurd. Hierin staat de laatste stand van zaken over het project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’.

 

MARSOF-leden oefenen het zogenoemde fastropen (langs een touw afdalen uit een helikopter) in de Rotterdamse Haven (archieffoto mei 2020).

Het project voorziet in een nieuwe, toekomstbestendige kazerne voor de mariniers. Het gaat om de eenheden uit het oorspronkelijke project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) en MARSOF.

De special operations forces van de mariniers zitten nu nog op 2 locaties: Doorn en Den Helder. Beide MARSOF-eenheden moeten worden geherhuisvest, vanwege afstoting of omdat een deel van hun huidige onderkomen tijdelijk is. Vanwege de terreurbestrijdingstaak, en de bijhorende reactietijden en daarmee de noodzaak om centraal in het land te worden gevestigd, was de MARSOF-eenheid in Doorn al geen onderdeel van het oorspronkelijke project MARKAZ.

Uit onderzoek blijkt dat Nieuw-Milligen de beste locatie voor de mariniers van MARSOF is. Daarnaast zijn MARSOF en de operationele marinierseenheden sowieso sterk met elkaar verweven. De medezeggenschap (GMC vervanging en verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne) is nauw bij het project betrokken.

Nieuwbouw

Om KNM geschikt te maken, wordt het grootste deel van het huidige, sterk verouderde vastgoed vervangen door nieuwbouw. Er komen 1- en 2 persoonslegeringskamers en verschillende soorten kantoorwerkplekken. Verder is er behoefte aan eet- en ontspanningsfaciliteiten en een geneeskundig centrum.

Er komen leslokalen en voorzieningen voor binnen- en buitensport. Voor operationele training blijven de mariniers gebruikmaken van de bestaande schietbanen en oefenterreinen in binnen- en buitenland.

Opslag, stalling en onderhoud

Ook komen er voorzieningen voor opslag- en overslagcapaciteit voor munitie, wapens, verbindingsmiddelen en persoonlijke (gevechts-) uitrusting. Dat geldt tevens voor overkapte parkeerruimte voor militaire (rups-) voertuigen en een garagewerkplaats.

Onderzoek

Voor dit project is een vergelijkingsonderzoek verplicht. Hiermee wordt bepaald welke contractvorm de meeste kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde oplevert. De uitkomst hiervan volgt deze zomer. Op basis van de huidige planning kan de kazerne eind 2028 worden opgeleverd.

 

Bron:: Ministerie van Defensie