Met ingang van 2021 zal de ledenpas weer terugkomen en wel in de vorm van een creditkaart. In januari zal deze bij u in de brievenbus vallen. Veel van onze leden gaven aan het een gemis te vinden geen ledenpas meer te mogen ontvangen.

Uiteraard hebben wij hier gehoor aan gegeven. Het heeft even geduurd echter wij zijn trots u de nieuwe lay-out van de ledenpas, alvast, te mogen laten zien QPO.

Namens het DB COM
Eimerd van de Griend

 


What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail