We hebben (eindelijk) bericht gekregen dat onze leden gratis (na declaratie bij het COM) toegang kunnen krijgen tot De Doelen te Rotterdam om het korpsconcert bij te wonen op woensdag 17 november a.s.
Er zijn ruim voldoende kaarten beschikbaar maar op = op.

Hoe komt men aan een kaartje en en hoe men de kosten kan declareren?

In tegenstelling tot andere jaren moeten belangstellenden een andere procedure volgen om aan een kaartje te komen.
Dat is omdat De Doelen zicht moet hebben op wie waar zit. Daarom geldt de volgende regeling:
1. Informeer bij uw afdelingsbestuur hoe u gratis, na declaratie, het korpsconcert kunt wonen;
2. U bestelt zelf uw kaartje(s) via deze link bij De Doelen. Hiermee weet De Doelen wie waar zit; kaartjes kosten € 10,00 per persoon;
3. U kunt de kosten declareren bij uw afdelingssecretaris middels het overleggen van het aankoopbewijs; dit kan na het concert en uiterlijk op 28 november a.s.


Let wel:
– bezoekers dienen de coronatoegangspas te tonen (met ID);
– de inhoud van de persconferentie van 2 november jl. bracht geen nieuwe belemmeringen voor de uitvoering van het concert; daarom ook dit aanbod en vooralsnog gaat het korpsconcert door; ;
– het is onduidelijk hoe het beeld van de toenemende besmettingen zich gaat ontwikkelen. Het kabinet heeft een volgende persconferentie aangekondigd voor 12 november a.s.;
– mocht het korpsconcert onverhoopt niet doorgaan dan dient men zelf teruggave van de aankoopsom te claimen bij De Doelen.

Het bestuur