In de vergadering van de Raad van Afgevaardigden (RvA) van donderdag 31 mei jl. trad Sjaak Severs terug als voorzitter. Hij heeft deze functie dan gedurende 10 jaar vervuld. In diezelfde vergadering benoemde de RvA Piet Kruithof tot de nieuwe voorzitter.

Omstreeks 15.30 uur droeg Sjaak de voorzittershamer over aan Piet. Nadat de vergadering was gesloten ging iedereen naar de kantine in de Van Braam Houckgeestkazerne waar om 16.00 uur de afscheidsreceptie voor genodigden plaatsvond.

Vele gasten waren daar inmiddels gearriveerd waaronder ereleden, de commandant van het Korps Mariniers, de kazernecommandant, diverse andere militairen en verder vele vertegenwoordigers uit de geledingen van de vereniging en van bevriende verenigingen en stichtingen.

Na een woord van welkom door de nieuwe voorzitter Piet Kruithof werd het woord gegeven aan de burgemeester van Woerden, de woonplaats van Sjaak. De burgemeester had een heuglijke mededeling. De inzet van Sjaak voor zijn medemens, in het bijzonder de (oud-)mariniers waaronder ook de veteranen, is door de Koning beloond met een Koninklijke onderscheiding. Sjaak werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een grote verrassing voor Sjaak en zijn Inga.

 

Nadat iedereen Sjaak had gefeliciteerd dankte Sjaak met een voor zijn doen korte toespraak iedereen voor zijn of haar aanwezigheid, de ontvangen felicitaties en cadeaus. Verder blikte hij terug op zijn periode als voorzitter COM en gaf hij aan dat hij het alleen maar heeft kunnen doen dankzij de fijne samenwerking met zijn medebestuursleden in het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur, de leden van de RvA en met de afdelingsbesturen. Tenslotte dankte hij ook ‘zijn’ Inga voor de wijze waarop zij met hem invulling heeft gegeven aan zijn voorzitterschap van het COM.

Ten overstaan van alle aanwezigen werd het fanion van het COM door Sjaak overgedragen aan Piet Kruithof waarmee de ‘commando-overdracht’ definitief werd afgesloten.

Sjaak bedankt!

Daarna konden de gasten nog enige tijd gezellig bijpraten onder het genot van een hapje en drankje.

DOORN, 31 mei 2018