Ongetwijfeld bent u door uw voorzitter de afgelopen maanden geïnformeerd over de voortgang van het project “Stip Op De Horizon” (SODH).  Of wellicht heeft u zelf deelgenomen aan één van de SODH brainstormsessies.  Zoals u weet is SODH in het leven geroepen om met zijn allen te zorgen voor een nog aantrekkelijker vereniging. Voor alle mariniers: relevant en toekomstbestendig.

Ik neem u in deze nieuwsbrief mee op pad en probeer duidelijk te maken wat er gebeurt en waar we naar toe gaan. En het is niet mijn verhaal maar uw verhaal. Immers, SODH drijft op de verschillende brainstormsessies – met afdelingen, onderafdelingen en identiteitsgroepen – en alle andere verkregen input.

Om te kunnen blijven bestaan moet de vereniging toegevoegde waarde leveren en daarbij ook groeien. En dat gaan we doen door te zorgen voor een duidelijk doel, een sterk merk en een duidelijk verhaal. En door verwachtingen waar te maken.

Om daar te komen doorlopen we een proces met een aantal stappen: onderzoek, aanscherpen, positionering, creatie en actie. De Ledenraad wordt gedurende dit proces –  bij elke stap – geïnformeerd over de voortgang.

We zijn overigens nog onderweg met de stap “onderzoek”. Nog niet alle afdelingen en identiteitsgroepen hebben in een brainstormsessie kunnen bijdragen. En we zijn nog bezig met een aanvullend onderzoek door de Hogeschool Utrecht.

Van afwachten wordt niemand beter dus zijn we ondertussen begonnen met stap 2, het “aanscherpen”. Het belangsrijkste onderdeel hiervan is te komen tot de kernwaarden van de vereniging. Dat was aanvankelijk niet zo eenvoudig. Maar uiteindelijk was het simpel en zijn we gaan aansluiten op de korpswaarden. Want waarom iets anders doen dan het korps mariniers zelf? Die waarden waren toen belangrijk en zijn het nog steeds, zeker wanneer ze betrekking moeten hebben op alle mariniers.

VERBONDENHEID

Er wordt dezelfde taal gesproken – mariniers DNA – waardoor eenheid ontstaat. Binnen het COM is iedereen gelijk en is plezier maken en samenzijn belangrijk. Het COM verbindt alle mariniers.

KRACHT

Het COM is een hechte vereniging met een stevige (lokale) voetafdruk. Zij is de grootste en daardoor ook de krachtigste militaire vereniging.

TOEWIJDING

De leden zijn toegewijd naar elkaar. Men zorgt ongevraagd en onvoorwaardelijk voor elkaar. Het COM is betrokken bij haar (lokale) maatschappelijke omgeving.

Tot zover. In de volgende nieuwsbrief neem ik u mee met de volgende stap en komen positionering en ambitie aan bod.

Derk Wisman