Op vrijdag 16 oktober overhandigde John Bindels het concept voor het huishoudelijk reglement COM aan voorzitter Piet Kruithof.
Het concept is door John opgesteld, rekening houdend met de input van klankbordgroepleden en van de bestuursleden Pim Karelse en Kees Wit.
Het bestuur zal zich nu buigen over het concept en daarna zal de ledenraad zich over het document moeten uitspreken.

Kees Wit
Secretaris Bestuur COM