“Er wordt naar jullie gekeken wanneer anderen niet meer kunnen of mogen. Op momenten waarop ons land het diepst wordt geraakt…”. De woorden van luitenant-admiraal Rob Bauer op 6 maart 2020 in Rotterdam komen binnen bij 56 nieuwe mariniers. Andersom geldt dat zeker óók als de beëdigden hun erewoord geven om de Nederlandse vrijheid te bewaken.

Met de hand aan het vaandel legt een marinier de eed af.
.

Bauer weet wat er op hen afkomt, juist in een onvoorspelbare wereld. “De opkomst van ISIS in het Midden-Oosten, de tragiek rondom MH17, terroristische aanslagen op het Europese vasteland, grote vluchtelingenstromen…. Het zijn gebeurtenissen die we 10 jaar geleden niet hebben voorspeld.”

Schouders van Nederland

“Marinier word je niet zomaar”, houdt Bauer de aanwezigen voor. “De eisen zijn zwaar. Omdat er juist naar jullie wordt gekeken. Die verantwoordelijkheid drukt als een aanvullende last op uw schouders, boven op het gewicht van uw al loodzware rugzak. Dat is waarom wij van militairen, behalve een vorming, ook een erewoord eisen.”

De 54 van de beëdiging vandaag hebben na 15 weken het vormende deel van hun mariniersopleiding afgerond. De komende 15 weken worden ze verder inhoudelijk opgeleid tot marinier der 1e klasse tijdens de Elementaire Vakopleiding (EVO). Daarna zijn ze klaar voor hun eerste operationele functie bij het Korps Mariniers en voor wereldwijde inzet.

 

Aanwezigheid van collega’s, oud-mariniers en thuisfront onderstreept de saamhorigheid van het korps.

Verbinding en verzekering

Trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Iedere militair heeft deze toezegging ooit uitgesproken aan het begin van de militaire loopbaan.

Militairen onderling weten zo dat ze op elkaar kunnen rekenen en zijn ervan verzekerd dat iedereen zijn plicht vervult. De eed of belofte verbindt militairen.

Nederland weet zich na vandaag verzekerd van 56 nieuwe, toegewijde militairen om de vrijheid te bewaken en te verdedigen wat dierbaar is.

 

Tekst en foto’s:  Ministerie van Defensie

Meer foto’s