Begin van dit jaar heeft het dagelijks bestuur mij gevraagd om na te gaan denken over het ontwikkelen van een nieuw COM tenue. Zo’n ontwikkelproces moet naar mijn mening professioneel, transparant en door een doorsnede van de COM leden ondersteund worden. Ik heb daarom een tenuecommissie samengesteld met COM-leden Marcel Koopmans, René de Jong en André Meier. Onderstaand vindt u een beknopte rapportage.

Door: Derk Wisman, vicevoorzitter
Datum: 19 juni 2019

Uitgangspunten
Het huidige COM verenigingstenue bestaat uit het bij iedereen bekende “blauwe blazer tenue”. Dit tenue bestaat al jaren. Vanuit de leden komt herhaaldelijk het geluid dat dit tenue verouderd is en met name op de jongere en potentiële COM-leden weinig aantrekkingskracht heeft. Een nieuw COM-tenue moet daarom aantrekkelijk zijn voor alle mariniers. Als randvoorwaarden heeft de commissie gekozen voor een tenue dat toekomstbestendig, onderscheidend, stoer en betaalbaar moet zijn. Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat het huidige tenue, namelijk het “blazer tenue” met onderscheidend korpswapen en goudkleurige knopen, blijft bestaan.

Kleurkeuze
De commissie heeft diverse kleurstellingen de revue laten passeren. Een camouflagebroek met een blauw-rood shirt. Een zwarte broek met een groen jack. Of een blauw tenue. Een camouflage broek wordt niet snel gedragen door de wat oudere leden. De kleur zwart is al min of meer geclaimd door het Korps Commandotroepen (KCT). En de kleur groen is een typische landmacht (KL) kleur. De kleur blauw is een marine kleur. Historisch gezien is de kleur rood een kleur voor de infanterie. Het korps mariniers, als marine-infanterie eenheid, kiest daarom voor de kleur blauw, met rode accenten. Zoals bijvoorbeeld de rode bies en de rode accenten op de pet. Of de “bloedblaar” op de blauwe baret. Het COM bestaat uit mariniers, oftewel marine-infanteristen. De keuze voor blauw-rood is daarom een logische, zeker ook gelet op het onderscheid met KCT en KL.

Model
Allereerst keek de commissie naar een 1:1 vervanger van het huidige blauwe blazer tenue. Maar gaande het proces stelden wij ons de vraag: “welk tenue wordt nou eigenlijk het meest gedragen?” Een nieuw tenue moet door zoveel mogelijk leden bij zoveel mogelijk activiteiten gedragen kunnen worden. Daarom gaat het een stoerder meer “actief tenue” worden. Geschikt voor wandelen, defileren en informele recepties. Geschikt voor vergaderingen of het “binnen klappen” van nieuwe mariniers. Eigenlijk voor alle gelegenheden waarbij actief diende mariniers het gevechtstenue dragen. Wij denken aan bijvoorbeeld een blauwe “outdoor broek” en een shirt dat over de broek gedragen kan worden. Beide met subtiele rode accenten. En uiteraard de mariniersbaret, met zwart anker en zwarte hoge schoenen.

De blauwe buitenjas
Vanuit de leden is de behoefte geuit aan een overjas. Om te dragen onder slechte weersomstandigheden. Bijvoorbeeld bij kransleggingen. Of tijdens het defileren bij de korpsverjaardag. Als aanvulling denken wij daarom aan de invoering van een blauwe ¾ buitenjas. Deze jas moet wel geschikt zijn om gedragen te worden bij zowel het huidige als het nieuwe COM-tenue.

Vraag en antwoord
1. Blijft het huidige tenue gehandhaafd?
Het antwoord is een volmondig “ja”. Het nieuwe tenue wordt naast het huidige tenue ingevoerd. Bij (officiële) gelegenheden bepaalt de leiding wat het geldende tenue is. Zo kan bijvoorbeeld bij een defilé bepaald worden dat het ene cohort in het oude en het andere in het nieuwe tenue loopt.

2. Wat gaat het kosten?
Eén van de uitgangspunten is betaalbaarheid. Het is nog lastig te zeggen maar het is wel duidelijk dat het nieuwe tenue aanzienlijk goedkoper gaat worden dan het huidige tenue.

3. Hoe zit dat met het groene jasje?
Een aantal oud- en actief diende mariniers heeft op eigen titel de aanschaf van een zogenaamd “groen jasje” commercieel gepromoot. Veel COM-leden hebben daarom zo’n jasje aangeschaft. Dit “groene jasje” is geen initiatief van het COM en gaat ook geen deel uit maken van het nieuwe COM-tenue.

4. Wanneer gaat dit allemaal gebeuren?
Het is de bedoeling dat een groot deel van onze leden in 2020 de beschikking heeft over het nieuwe COM-tenue. Dat lijkt ver van ons bed maar voordat je het weet is het zover en lopen we met z’n allen op de Coolsingel. Op de “Reünie omgeven door Sport en Spel” is een “sneak preview” te zien geweest en is er onder de leden een eerste beperkte enquête uitgevoerd. Aan de hand van de uitslag en reacties zullen al of niet bijstellingen plaatsvinden. Daarna zal een eerste “prototype” gemaakt gaan worden. Deze zal door de COM-Ledenraad akkoord bevonden moeten worden. Daarna zal er een soort “mini aanbesteding” gedaan worden waarbij marktpartijen benaderd zullen worden om aan de hand van het prototype een voorstel te gaan doen. Deze voorstellen zullen door de COM-Ledenraad op kwaliteit en prijs worden beoordeeld waarna een definitieve selectie zal worden gedaan.

Tot zover. Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem dan gerust contact met mij of aan ander commissielid contact op.

Namens de tenuecommissie,

Derk Wisman
Vicevoorzitter COM

Contact: derk@mssdefence.com