Op donderdag 1 september werd onder grote belangstelling de Papoea-strijders herdacht die in de periode 1942-1962 tijdens de Indonesische infiltraties zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Nieuw Guinea. Nederlands-Nieuw-Guinea was destijds de laatst overgebleven Nederlandse kolonie in de Oost. De Papoea-strijders streden naast de Nederlandse militairen tegen de Indonesische infiltranten.

Een tweetal sprekers, waaronder dhr. Jim Enters van ARO klas 19 en destijds pelotonscommandant bij het PVK (Papoea Vrijwilligers Korps), haalde in zijn indrukwekkende speech een aantal anekdotes aan over moed en trouw van de Papoea-strijders, hoe zij op patrouilles werden ingezet als gids of drager.

 

Dankzij het goede werk van de Papoea’s hebben zij bijgedragen aan het succes van de operaties. De herdenking werd bijgewoond door vele veteranen van de vier krijgsmachtonderdelen, onder hen veel oud-mariniers. Evenals voorgaande jaren stond ook nu weer Nieuw-Guinea veteraan dhr. Harry Appeldoorn, onderafdeling Arnhem, in dungaree tenue erewacht naast het monument. Harry werd vergezeld door een militair van de landmacht, Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

 

 

 

 

 

De herdenking werd afgesloten met het leggen van bloemstukken en een defilé langs het monument.

Mac