Beste leden en donateurs,

Dit voorjaar zijn contributiefacturen gestuurd naar al onze leden en donateurs. Een behoorlijk aantal leden en donateurs heeft inmiddels de contributie 2022 betaald. Hiervoor onze dank! Maar er zijn ook nog leden die hun contributie voor 2022 nog niet hebben betaald. Mogelijk is tijdige betaling over het hoofd gezien, kwam de factuur op dat moment ongelegen of is de factuur zoekgeraakt. 

Tijdige betaling is voor een vereniging belangrijk. Contributies zijn immers noodzakelijk om de kosten te dekken. Denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van de Houwe Zo (5x), de afdelingsbijdragen en de bijdragen voor Lief en Leed, ondersteuning van het Sociaal Fonds COM, bestuurskosten en dergelijke.

We verzoeken u vriendelijk om na te gaan of u de contributie 2022 al betaald heeft. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, wilt u dan zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag van € 27,50 overmaken? Onze bankrekening is: NL 36 INGB 0000454981 t.n.v. Contact Oud Mariniers onder vermelding van “contributie 2022 en uw lidnummer (zie ledenpasje)”. De contributie is overigens wat hoger dan voorgaande jaren. Een verhoging om met name de afdelingen wat extra budgetruimte te geven voor Lief en Leed.

Bent u erelid of lid van verdienste? Dan bent u vrijgesteld van contributiebetaling. Maar uw vrijwillige bijdrage wordt uiteraard bijzonder op prijs gesteld.

Heeft u al betaald? Dan hoeft u uiteraard niets te doen.

Mogen wij op u rekenen?

QPO
Bestuur COM