Generaal-majoor Richard Oppelaar wordt de nieuwe commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Hij volgt per 21 november generaal-majoor Nico Geerts op. Oppelaar is nu nog Directeur Directie Operaties.

Oppelaar rondde de praktische opleiding tot officier der mariniers in 1982 af. Daarna doorliep hij het KIM en studeerde in 1986 af. Oppelaar specialiseerde zich vervolgens in het Verenigd Koninkrijk als verbindingsofficier. Hij werd begin jaren ’90 uitgezonden naar Noord-Irak en Cambodja.

Na het volgen van de Midden Managementopleiding werd Oppelaar bevorderd tot majoor en van 1994 tot 1997 was hij hoofd bureau verbindingen bij het hoofdkwartier van het Korps Mariniers in Rotterdam. Als compagniescommandant volgde hierna een uitzending naar Bosnië. Daarna deed hij de Hogere Krijgskundige en algemene Vorming (HKV) aan het Instituut Defensie Leergangen en de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het Instituut Clingendael. Bij de afdeling operationele behoeftestelling van de Marinestaf hield Oppelaar zich bezig met behoeftestellingen voor nieuw materieel.

Commandant mariniersbataljon.

In juli 2003 werd hij als luitenant-kolonel commandant van het 2e Mariniersbataljon. Eind 2003 werd hij met zijn bataljon uitgezonden naar Zuid-Irak (SFIR). Vervolgens werd Oppelaar met zijn bataljon in 2005 wederom uitgezonden; ditmaal naar Noord-Afghanistan (ISAF).

Na bevordering tot kolonel werd hij in april 2006 projectleider implementatie Marinestudie bij de Directie Planning & Control van het CZSK in Den Helder. In 2007 ontving hij een Koninklijke onderscheiding. In het najaar van 2009 volgde hij de Leergang Topmanagement Defensie aan het Instituut Clingendael. Vanaf medio 2010 was Oppelaar werkzaam bij de Defensiestaf als hoofd van de afdeling materiele gereedheid. Sinds eind maart 2012 fungeerde Oppelaar als Directeur Operaties CZSK en Commandant van het Korps Mariniers en sinds april 2016 als Directeur Operaties van de krijgsmacht.

 

Bron tekst & foto: Ministerie van Defensie