Tijdens de ALV-vergadering van Noord-Holland op 12 maart  2024 is Gerard Stoute beloond met het erelidmaatschap  van de vereniging. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging zowel op afdelingsniveau als op landelijk niveau.

Gerard is ruim 26 jaar (1995 – 2021) bestuurlijk actief geweest. Zo werd hij in 1995 benoemd tot secretaris van de afdeling Noord-Holland. Van 2000 tot en met 2015 was hij voorzitter van deze afdeling en tevens lid van het landelijk Algemeen Bestuur en de Raad van Afgevaardigden. Daarna is hij nog lid geweest van de Raad van Afgevaardigden, eerst namens Noord-Holland, later namens Flevoland.

Daarnaast was Gerard actief betrokken bij de ledenwerving en de promotie van de vereniging bij evenementen op diverse plaatsen in het land. Dit gedurende de jaren 1996 tot en met 2022.