Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots is de nieuwe Commandant Zeemacht in het Caribisch Gebied. In deze functie is hij ook de hoogste baas van de Kustwacht. Boots nam woensdag, 19 augustus 2020,  in Curaçao het stokje over van ranggenoot Peter Jan de Vin.

Defensie heeft in het Caribisch gebied ongeveer 800 medewerkers. Die zetten zich onder meer in voor drugsbestrijding, het tegengaan van mensensmokkel, grensbewaking en het verlenen van hulp bij natuurrampen.

De jaren in de West gingen voor De Vin niet ongemerkt voorbij. Zo hield bijvoorbeeld kort na zijn aantreden als commandant orkaan Irma in 2017 huis op Sint Maarten. De Vin leidde de daarop volgende hulpoperatie op het eiland, waar op het hoogtepunt 600 militairen aan de slag waren. Nog eens 400 man ondersteunden vanaf schepen en de Benedenwindse eilanden.

Samen sta je altijd sterker!

De Vin zag het belang van het snel kunnen reageren op verzoeken om hulp. Hij maakte zich er daarom hard voor de procedures van bijstandsaanvragen te verkorten en te verbeteren. En met succes. Het gaat dan niet alleen om de hulpverlening nadat orkanen grote schade hebben aangericht. Denk ook aan de inzet van militairen om de openbare orde op de eilanden te bewaren. “Dat is geheel in lijn met onze visie om een relevante maritieme en veiligheidspartner te zijn. Linksom of rechtsom. Samen sta je altijd sterker!”

Zr. Ms. Karel Doorman

Op de valreep van zijn vertrek kreeg de Vin nog te maken met het bestrijden van het COVID-19-virus binnen het overzeese deel van het Nederlands koninkrijk. Nederland stuurde onder meer Zr. Ms. Karel Doorman met mensen en middelen om hem daarin bij te staan.

Door op ingezette koers

Nieuwe commandant Boots wil bijdragen aan de aanpak van de vele uitdagingen in de regio, zei hij. “Mijn doel is om de ingezette koers van een 24/7 informatiegestuurd politieoptreden in het maritieme domein voort te zetten. Ook met mij aan het roer kunt u erop vertrouwen dat wij een betrouwbare partner zijn.”

Boots is niet onbekend met het Caribisch gebied. Voor hij de functie van De Vin overnam was hij plaatsvervangend commandant van The Netherlands Maritime Force (NLMARFOR). In deze uitzendbare staf van de Koninklijke Marine speelde hij vorig jaar op de Bahama’s een belangrijke rol in het aansturen van de noodhulp-operatie na de verwoestingen die orkaan Dorian had aangericht. Eerder in zijn carrière was Boots al compagniescommandant in het Caribisch gebied.

De Vin verlaat Defensie. Hij gaat met functioneel leeftijdsontslag, een soort vervroegd pensioen.

 

Bron tekst en foto’s:  Defensie Actueel