De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is sinds donderdag 21 november 2019 in handen van generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar. Hij nam het commando na bijna 4 jaar over van zijn ranggenoot Nico Geerts van de landmacht. Tot de NLDA behoren onder meer de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Faculteit Militaire Wetenschappen en het Instituut Defensie Leergangen.

Commando overdracht van de NLDA door GenMaj Nico Geerts aan GenMaj Richard Oppelaar.

De NLDA telt zo’n 2500 studenten en vormt huidige en toekomstige (militaire) leiders. De scholing richt zich op militaire en academische kennis, karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Jezelf tegenkomen

Geerts greep de commandowisseling aan om te vertellen hoe de NLDA bijdraagt aan de gevechtskracht van de krijgsmacht. Volgens hem verbetert die door taal als wapen te gebruiken, het leiderschap, het trekken van lessen uit het verleden, het defensie-specifieke onderzoek, maar ook te laten ervaren waar grenzen liggen.

 

Met de overdracht van de sabel is de commandowisseling een feit.

“Wij laten cadetten en adelborsten die bewust opzoeken en daar zelfs overheen gaan. “Die grens opzoeken is noodzakelijk om te laten ervaren wat het is jezelf tegen te komen en toch leiding te blijven geven. Kernwaarden als vertrouwen, kameraadschap, gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerken, maar ook gewoon burgerfatsoen zijn daarbij leidend.”

Naar het gevaar toe

Geerts noemde het bijzonder mensen op te leiden die naar het gevaar toe moeten terwijl daarvan weglopen natuurlijk gedrag is. Dus moet je wat hem betreft zo reëel mogelijk trainen. “Dat doen wij met oog voor veiligheid en acceptabele risico’s, maar ongelukken en incidenten geheel voorkomen kan niet. Sterker nog: dat zou in een operationele situatie leiden tot grotere gevaren en ongelukken.”

Fouten maken mag

Cadetten en adelborsten werken 24/7 aan hun eigen persoonsvorming. “Ook hier gaat het om te laten ervaren wat het is met veel mensen dag in dag uit samen te zijn, elkaar te respecteren, verantwoording te nemen en het goede voorbeeld als officier te zijn. Dit maakt hen sterker voor de toekomst, waar ze vol continu werken op een schip, in een CV90-pantservoertuig, op een grenspost of op een combat outpost, zoals in Mali”, aldus de scheidend commandant volgens wie je van fouten moet kunnen leren. “Fouten maken mag, maar wel binnen de grenzen van het fatsoenlijke en de waarden en normen van defensie”, zei hij doelend op de incidenten waarmee de NLDA afgelopen tijd regelmatig in het nieuws was.

Voor de cadetten en adelborsten had Geerts nog een boodschap. “Gebruik de kracht van je team, wees lid en commandant tegelijkertijd. De opdracht en je mensen staan centraal, zorg daarvoor en stel dat boven een proces of protocol.”

Voor: scheidend NLDA-commandant Geerts.

Uitgezette lijn doorzetten

Oppelaar beloofde als opvolger van Geerts, diens uitgezette lijn door te zetten. Want ook zijn focus ligt op het operationele product van de krijgsmacht, op de militairen in het voorterrein. Zij die ingezet zijn, dat eerdaags worden of ervoor gereed staan. “Daarop zou mijns inziens de focus van een ieder binnen de krijgsmacht primair gericht moeten zijn.”

Complex

De NLDA staat wat Oppelaar betreft ten dienste van de krijgsmacht. Hij hamert erop scherp te blijven. “Want de internationale veiligheidssituatie is óók vandaag de dag nog verre van rooskleurig. Dat doet een groot beroep op bijvoorbeeld het incasserings- en aanpassingsvermogen van militairen.” Oppelaar noemt de omstandigheden waaronder ze werken veeleisend, complex, vaak chaotisch en mentaal en fysiek belastend. “Daarom hanteren militairen hoge standaarden en vallen we terug op onze roots, onze opleiding, onze vorming, onze drills, onze mindset, onze humor en .. het belangrijkste … op elkaar.”

 

Bron tekst en foto’s: Defensie  | Actueel