Kritiek hebben we nodig

Het jaar is bijna ten einde, voor velen van u een druk en bewogen jaar maar bovenal een bijzonder jaar. Het laatste heeft geen uitleg nodig. Veel evenementen hebben geen doorgang kunnen vinden. Om een paar voorbeelden te noemen, geen korpsconcert, studiedag, korpsverjaardag en korpsdiner. Met de digitale korpsdag hebben we wereldwijd veel collega’s kunnen informeren over diverse onderwerpen. Ook het korpsconcert is dit jaar in een digitale versie aangeboden.

Terugkijkend op 2020 hebben velen van u een ‘stapje’ extra moeten zetten, enerzijds door een druk programma anderzijds door personele onderbezetting of een combinatie van beide of anders. Elkaar begrijpen, begrip hebben voor elkaars situatie en standpunten of beslissingen zijn dan cruciaal in alle ‘ lagen’. Elkaar verkeerd begrijpen ontstaat door gebrek aan communicatie. Afkeuring van iets of een aanwijzing van een gebrek ligt dan op de loer en wordt ervaren als kritiek. Kritiek geven vinden we vaak niet zo leuk, maar we zijn hier over het algemeen beter in dan kritiek ontvangen. Het zit een beetje in onze aard. We vinden soms van onszelf dat we het goed doen en daarmee vinden we kritiek niet terecht die soms aan ons wordt geadresseerd. Kritiek hebben we nodig om elkaar te prikkelen, om het beste uit ons zelf te halen want het motiveert ons. Het moet leiden tot verandering en verbetering. Vaak zien wij kritiek als iets negatiefs. Bij het Korps geven we liever geen kritiek maar feedback. Het klinkt vriendelijker waardoor we feedback beter accepteren. Het gaat er uiteindelijk om dat we van elkaar leren. Wanneer we onvoldoende communiceren zal kritiek, of liever gezegd feedback, veelal uitblijven. We willen en bedoelen vaak wel hetzelfde, maar we weten het soms niet van elkaar.

Afgelopen periode, tijdens mijn eerste 6 maanden als Korpsadjudant, ben ik hier zo af en toe wel tegen aangelopen. Afgelopen maanden heb ik veel collega’s gesproken in diverse rangen. Ik hoor dan soms dat de ‘pot de ketel iets verwijt’ en dan denk ik, zou de ‘ketel’ weten dat de ‘pot’ er zo over denkt? Hiervoor is maar een oplossing en dat is met elkaar praten, niet over elkaar, maar met elkaar om dezelfde doelen na te streven. Uiteindelijk bedoelen en willen we allemaal hetzelfde, maar weten het soms niet van elkaar waarom bepaalde beslissingen tot stand komen of dingen gaan zoals ze gaan. Het is mijn ervaring dat hoe beslissingen en werkwijze worden gecommuniceerd, door alle ‘lagen’ en in alle ‘lagen’, heel erg bepalend zijn voor de manier waarop deze worden geaccepteerd en uitgevoerd.

‘kritiek hebben we nodig om elkaar te prikkelen, om het beste uit ons zelf te halen’

We doen vele dingen goed binnen het Korps en vaak zelfs heel erg goed. Dat komt door hoe we zijn opgeleid, onze korpscultuur, mentaliteit en korpswaarden. Toch hoor ik nog vaak kritiek. Dit betekent dat er nog ruimte is voor verbetering en verandering. We moeten die ruimte benutten en bij ons zelf beginnen. We kunnen onszelf regelmatiger de vraag stellen: ‘Wat draag ik bij om het met elkaar nog beter te doen of problemen op te lossen?’ De verbondenheid op de kazerne of binnen de eigen eenheid is vaak groot. Maar reikt diezelfde verbondenheid ook verder dan die kazerne of eigen eenheid? Kunnen we dan nog steeds spreken van diezelfde mate verbondenheid of neemt die dan enigszins af? Wanneer ik met collega’s hierover spreek, erkent men dat juist die sterke mate van verbondenheid soms niet verder komt dan de eigen eenheid of kazerne. Dit is veelal een logisch gevolg van hoe we zijn georganiseerd. We zijn geneigd om vooral te kijken naar de ‘vierkante meters’ om ons heen, binnen de eigen werkomgeving of eenheid, waarbij we het algemeen belang soms teveel uit het oog verliezen. Met een kleine investering is vaak een grote winst te behalen. Niet alleen voor het algemeen belang, maar op termijn heb je hier zelf ook profijt van. Vaak zijn we ons hier niet van bewust. Johan Cruijff zei ooit in een interview: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’

Nu het einde van jaar nadert zal voor velen van u het winterverlof al zijn ingegaan en voor de rest zal dit zeer binnenkort ook het geval zijn. Voor sommigen een periode om eens terug te blikken op het afgelopen jaar of een blik vooruit te maken richting 2021. Maar het winterverlof is vooral een periode om met uw naasten samen te zijn en te genieten van uw verlof. Ik wens u allen hele fijne feestdagen en al het goeds voor een gezond en mooi 2021. Ik hoop u allen weer te spreken en terug te zien in 2021.

QPO.

Willem de Koning
Korpsadjudant.

 

Bron foto’s: Foto Johan Cruijff, Wikipedia
overige:  Defensie