Deze week ontvingen veteranen, die in 1945-1949 als militair in opdracht van Nederland werden uitgezonden naar Nederlands-Indië, een brief van de minister van Defensie waarin zij haar waardering voor hen uitspreekt.

Een aanzienlijk deel van die veteranen diende destijds bij de Koninklijke Marine. Tot hen wil ik mij als Commandant Zeestrijdkrachten bij dezen graag richten.

U heeft destijds gediend bij de vloot, de mariniers of de marine luchtvaartdienst, Nederland deed een beroep op u en u stond er. Ik wil graag mijn  waardering, respect en dank uitspreken aan u allen, die naar eer en geweten onder veelal moeilijke omstandigheden hun taak hebben uitgevoerd. De komende berichtgeving over de inzet destijds zal ongetwijfeld veel emoties losmaken. Weet dat ik aan u denk en met mij veel actief dienende collega’s en oud-collega’s.

 

 Vice-admiraal René Tas,

 Commandant Zeestrijdkrachten