2020 wordt een cruciaal jaar voor Defensie. Nederland geeft nog altijd geen 2 % van het bruto binnenlands product uit aan de verdediging van het eigen en NAVO-grondgebied. Maar, dit jaar schrijven de politieke partijen hun verkiezingsprogramma. “Er is nog een wereld te winnen”, aldus minister Ank Bijleveld-Schouten tijdens haar nieuwjaarstoespraak in Amersfoort.

 

Minister Bijleveld in gesprek met Defensiemedewerkers tijdens de receptie.

Minister Bijleveld noemde het werk van Defensie van wezenlijk belang voor alle Nederlanders. De militaire organisatie moet zich laten zien aan de samenleving. “Het dragen van een uniform in het openbaar helpt daarbij, maar het gaat verder dan dat. We moeten samen de verantwoordelijkheid nemen om het verhaal van Defensie te vertellen. Als we dat samen niet doen, krijgen we het nooit voor elkaar. Dit jaar biedt ons unieke kansen. Niet alleen door de Invictus Games, maar ook door de viering van 75 jaar vrijheid.”

Driekwart eeuw na de bevrijding verdedigen militairen nog altijd idealen tot het uiterste, aldus minister Bijleveld. ‘Beschermen wat ons dierbaar is’ noemen we dat tegenwoordig. En dat is mooi, maar ook zwaar werk. Militairen veranderen de wereld door hun voorbeeld. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ik hoop dat 2020 het jaar wordt waarin véél meer mensen dat in gaan zien.”

Stijgende lijn

Staatssecretaris Visser spreekt de aanwezigen toe.

Staatssecretaris Barbara Visser zei te hebben geconstateerd dat mensen bij Defensie vanuit een bijzondere passie werken en sloot zich aan bij de woorden van Bijleveld. Dat mensen zich inzetten vanuit de gedachte dat ze beschermen wat ons dierbaar is.  Visser schuwde echter niet de problemen op de werkvloer te benoemen. Wel voegde ze eraan toe dat de Defensietop en de krijgsmachtdelen hard werken aan oplossingen. “Er is sprake van een stijgende lijn, maar we realiseren ons ook dat dit op de werkvloer niet meteen merkbaar is. Als Defensie bijvoorbeeld munitie bestelt, duurt het nog een flinke tijd voordat deze is geleverd.” Toch toonde zij vertrouwen in de toekomst. “Hoe je het ook wendt of keert: Defensie heeft een stijgende lijn ingezet.”

 

 

Nieuwjaarswensen

Op verzoek van de bewindslieden spraken enkele militairen een nieuwjaarswens voor Defensie uit. Bijvoorbeeld 2e luitenant Iris Waterlander. Ze vergeleek de uitdagingen waar Defensie voor staat met een pad obstakels. “Wie van u denkt dat hij vandaag de dag de hindernisbaan alleen over kan? Het vergt organisatie, samenwerking, over grenzen heen kijken. Ik wens u toe, dat als u voor een complexe uitdaging staat, u de capaciteiten van verschillende collega’s weet te integreren, te verbinden en de uitdaging samen weet te bedwingen.”

Majoor Laurens Malmberg werkte vorig jaar aan de nationale space strategie. Dat is een officieel nieuw door de NAVO erkend domein. Hij wenst voor 2020 dat Defensie dergelijk projecten steeds meer gaat omarmen. “Als we ook in de toekomst onze idealen willen verdedigen, moeten we wendbaar blijven en ons aanpassen aan nieuwe technologieën.”

Bron: Defensie Actueel