Rotterdam, vrijdag 6 december 2019,
Genodigden komen wat onwennig binnen in de Johan de Wittzaal, en na wat rond kijken maken ze gebruik van de gereed staande koffie of thee en een plak cake. Je proeft een aangename gespannen sfeer. Na een hartelijk welkom aan de genodigden volgde een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

In totaal zijn er 72 mariniers beëdigd in 2 groepen. De ochtend groep is beëdigd door de HDP SBN Reesink. De middag groep door LTKOL Damen, C-MOC.
Het was extra speciaal voor de vaandeldrager, hij heeft bijgedragen aan de beëdiging van zijn eigen zoon, tevens heeft CDRE Traas bij zijn eigen zoon de Eed afgenomen.
Met  één hand aan het Korpsvaandel wordt van elke aspirant marinier een foto gemaakt welke hem levenslang herinnert aan de eerste maanden van zijn diensttijd. Deze maanden zal hij nooit van zijn leven vergeten en hebben hem gemaakt tot waar hij nu staat.

Al met al een prima dag, nu gaan deze MARNS 2 ALG de EVO volgen en komen ze begin april de poort binnen marcheren van de Van  Ghentkazerne.

De beëdiging gebeurde ten overstaan van familie van de nieuwe mariniers, vrienden, en een delegatie van oud-mariniers COM afdeling Zuid-Holland.
De muzikale entourage werd tijdens de beëdiging verzorgd door de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

Tekst: Jaap C. de Bruin
Foto’s: Mindef