Vandaag is de aftrap gegeven voor een onderzoek in het kader van het Stip Op De Horizon traject. Vier studenten van de Hogeschool Utrecht gaan de komende maanden in het kader van hun bachelor studie een onderzoek uitvoeren waarbij de hoofdvraag ongeveer zal zijn: wat boeit en bindt de hedendaagse marinier?

Het achterliggende doel is hoe het COM er voor gaat zorgen dat zij super aantrekkelijk wordt voor de actief dienende mariniers. Vicevoorzitter Derk Wisman heeft de studenten meegenomen om hen alvast wat beeld en geluid te geven bij het korps. ’s Morgens is een bezoek gebracht aan het mariniersmuseum waarbij door het museum een uitstekende rondleiding is verzorgd.

Op de foto v.l.n.r. Viktor de Ruijter, Stefan Dukel, Ikrame Lemrini en Derk Wisman

In de middag is door de commandant van de VGKAZ luitenant-kolonel Vlasman een interessante ontvangst georganiseerd waar o.a. de korpswaarden zijn toegelicht en de traditiekamer is bezocht. De dag is afgesloten met een bezoek aan de commandant van het MOC luitenant-kolonel Van Dinteren. Het moge duidelijk zijn dat het onderzoek wordt gesteund en gefaciliteerd door de korpsleiding met wie uiteraard ook de resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld.

 

Bron: PR COM