In aanloop naar de Mariniersdag 2022 toe, zal deze pagina worden gebruikt voor het toevoegen van aanvullende informatie. Houd daarom dit bericht goed in de gaten!

09/06/2022:

In het programma, laatste pagina (plattegrond), staat abusievelijk als navigatieadres:
Biddinghuizen
Strandgaperweg 4 kruising Bijsselse weg.

Extra controle leerde ons dat je dan niet helemaal goed uitkomt.

Het juist adres voor de navigatie is:
Biddinghuizen
Bijsselse weg kruising Spijkweg.

 

 

 


23/05/2022:

Aanvullende informatie van de evenementenorganisatie COM:

De evenementenorganisatie COM heeft besloten einde inschrijven deelnemers te verschuiven tot 31 mei a.s.

Tevens vindt u onderstaande de Corona maatregelen die wij als organisatie moeten volgen:

Als bezoekers of medewerkers Corona gerelateerde klachten vertonen, dienen ze de toegang tot het evenement ontzegd te worden.
De organisatie moet er zorg voor dragen de de hygiënerichtlijn voor evenementen wordt nageleefd die beschreven is op de website van het RIVM
Zorg dat iedereen bij binnenkomst handhygiëne kan toepassen.
Informeer deelnemers, bezoekers en medewerkers o.a. via mail, website, sociale media en bij de entree:
Blijf bij klachten thuis.
Pas regelmatig handhygiene toe:
– Voor en eten en voor het klaarmaken van eten
– Na het toiletbezoek
– Na contact met dieren
– Na een activiteit buitenshuis
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Zit niet aan het gezicht.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze direct weg.
Schud geen handen en vermijd aanraking van het eigen gezicht: kom niet aan mond, neus en/of ogen.

 


16/05/2022:

Het programma voor de mariniersdag is bekend. Klik hier om het programma te lezen.

 


10/05/2022:

Pendelbus:

Voor de mensen die met het openbaar vervoer komen zal er een pendelbus beschikbaar zijn vanaf het treinstation in Dronten.

De bus zal vanaf 08.00 u tot circa 10.00 uur pendelen naar de locatie.

Na die tijd zal de bus, gedurende de dag, pendelen naar de locatie waar de LCA ligt (1,7 km vanaf ZeeArend).

Uiteraard zal er ook gependeld worden van locatie Zeearend naar het treinstation in Dronten.


06/05/2022:

Rob Miltenburg kreeg nog wat vragen over de Mariniersdag die hij hierna zal beantwoorden zodat u allen op de hoogte bent.

Vraag 1:
Tot wanneer kan je je aanmelden?

Antwoord:
Tot 26 mei a.s. bij je afdelingssecretaris middels de eerder gestuurde deelnemerslijst. Klik hier voor het formulier.

Vraag 2:
Voor niet-leden COM (familie e.d.) hoe of waar moet de bijdrage van 10 euro voor niet-leden worden geïnd?

Antwoord:
Niet-leden COM betalen ter plaatse (bij het aanmeldpunt op locatie Biddinghuizen / ZeeArend waar de Mariniersdag gehouden wordt. Tegen betaling van € 10,00 ontvangt de deelnemer 3 consumptiebonnen + maaltijdkaart Lunch en maaltijdkaart warme hap.

COM Leden hoeven niet te betalen en ontvangen bij aanmeldpunt 3 consumptiebonnen + maaltijdkaart Lunch en maaltijdkaart warme hap.

NB: heb je meer consumptiebonnen nodig, wat ik verwacht, kan je deze ter plaatse kopen.

Vraag 3:
Er worden vragen gesteld over het aangeboden busvervoer. Hoe en wat?

Antwoord:
Hier is de organisatie nog mee bezig. Zodra ik meer weet breng ik u op tijd (minimaal 1 week voor de Mariniersdag) op de hoogte.

Verder nog het volgende:

Op de Mariniersdag is er ook een stand om het mariniers pak te bekijken, te passen en te bestellen.
Leverancier Rick Moorman zal in een stand aanwezig zijn.