Het bestuur van het COM heeft besloten de Reünie omgeven door Sport en Spel onder voorbehoud (indien het qua Covid-19 verantwoord is) te houden in dit  najaar.

De datum die daarvoor is vastgesteld is zaterdag 11 september.

De voorbereidingen voor de 31ste “Reünie COM omgeven door sport en spel” zijn begonnen..

De voorzitter van het COM zal wederom ook bevriende verenigingen en actief dienende mariniers uitnodigen. Er zal strijd worden geleverd om de eerste plaats bij de junioren -,  senioren – en de dames competitie.

Bij de junioren (tot 51 jaar) behaalde afdeling Gelderland de eerste plaats.
Bij de senioren (vanaf 51 jaar) was “Identiteitsgroep Marinier Commando” als eerste geëindigd.
Zij zal aankomende sportdag weer gaan strijden voor de eerste plaats. Al zal er door andere afdelingen anders over worden gedacht.

 

 

Het programma en sportonderdelen hieronder onder voorbehoud op de sportaccommodatie van de VBHKAZ:
08:30 uur aanmelden coaches/scheidsrechters, inloop;
09:30 uur opening Reünie omgeven met sport en spel;
10:00 uur start sportonderdelen;
12:00 uur einde sportonderdelen ochtend;
11:30 uur start Lunch (sportveld);
13:00 uur einde lunch;
13:15 uur vervolg sportonderdelen;
16:15 uur reünie gehalte opvoeren op het netwerkplein in en rondom de grote witte tent (type Aluhal) met (onder voorbehoud) muzikale omlijsting;
16:30 uur einde wedstrijden;
17:45 uur prijsuitreiking sportdag;
18:00 uur start barbecue);
20:00 uur einde Reünie COM omgeven met sport en spel.

Sportonderdelen

Junioren heren (teams) competitie

  • Ochtend: 6 luchtkussen attracties, hindernisbaan en handgranaatwerpen;
  • Middag: pistoolschieten 9mm, Highland games en touwtrekken.

Senioren heren (teams) competitie

  • Ochtend: oriëntatieloop, pistoolschieten 9mm;
  • Middag: Handboogschieten.

Senioren Jeu de boules competitie

  • Ochtend en middag;

NB:
in de afgelopen sportcommissie COM-vergadering (17-2-2020) is besloten om voor jeu de boules een eigen competitie op te zetten.

Dames competitie

  • Ochtend: oriëntatieloop;
  • Ochtend en middag: jeu de boules.

Familie (recreatief)

  • Voetbal Darts vanaf 13:00 tot 15:45 uur op het hoofdveld;
  • Basketbal vanaf 13:00 tot 15:45 uur op het hoofdveld.

Voor deelname moet je COM-lid zijn (oud – en actieve mariniers) of donateur.

Indien een aantal afdelingen te weinig deelnemers heeft om een team te kunnen vormen dan kunnen op de sportdag de deelnemers van deze afdeling(en) in afstemming met coach(s) en/of wedstrijdorganisatie aansluiten bij een ander team.
Indien een aantal afdelingen geen team bij elkaar kan krijgen om met alle onderdelen mee te kunnen doen dan kunnen op de sportdag de deelnemers van deze afdeling(en) in afstemming met coaches en/of wedstrijdorganisatie aansluiten bij een ander team.
De actie ligt bij de coaches, maar ondergetekende kan hier wel in bemiddelen.

De laatste jaren heeft een aantal afdelingen moeite om een voltallig juniorenteam bij elkaar te krijgen.
Ik roep hierbij de jongere COM’ers onder ons op om je aan te melden bij je afdelingssecretaris (zie hun e-mailadres op de laatste pagina in deze editie van de Houwe Zo onder kopje “COMINFO”) voor deelname aan de aankomende sportdag.
Het zou mooi zijn als er weer meer en grotere teams tegen elkaar kunnen strijden op deze dag.

Voor hen die hun afdeling willen aanmoedigen, is dit dan ook een mooie gelegenheid om
weer eens een bezoek te brengen aan de plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn 7 euro per persoon en kunt u betalen op rekeningnummer
NL 86 INGB 0001078664 t.n.v. G. Goudkade Contact Oud en actief dienende Mariniers.

Namens de sportcommissie COM,

Rob Miltenburg

Supervisor COM-sportdagen