Eind oktober is het 60-jarig bestaan van de kikkers gevierd in Café de Keizer in Doorn. Wederom was er een grote opkomst bij deze reünie die iedere 2-3 jaar georganiseerd wordt door een 4-tal oud kikkers.

Maar liefst 152 oud- en actieve kikvorsmannen waren naar Doorn afgereisd waaronder GENMAJMARNS Frank van Sprang die zelf in de jaren ’90 commandant was van de Amfibische Sectie, een van de voorlopers van de huidige MARSOF. Opvallend was dat er een groot aantal oud-commandanten van deze unieke eenheid binnen het Korps Mariniers aanwezig waren, alsmede oud kikkers uit de US, Australië en alle uithoeken van Europa.
De kikkerpaal, met daarop de koperen naamplaten met 425 namen van de mariniers die vanaf 1959 de kikvorsmanopleiding met succes hebben gevolgd, was natuurlijk ook weer aanwezig.

Tijdens het welkomstwoord door Frank van Sprang werd een beeld geschetst van de eerste mariniers die in 1961 o.l.v. van de eerste (Franse) kikvorsman van het Korps, OKVM en oud CKM Ties Rudolphie, de kikkeropleiding aan boord van de Soemba in Den Oever volgden.
Met beperkte middelen en duikmateriaal werd deze opleiding toentertijd gegeven door duikmeesters van de Kon. Marine. Er is gelukkig en in positieve zin heel veel veranderd sinds die beginjaren, maar de instelling, mentaliteit, doorzettingsvermogen en de fysieke kracht die noodzakelijk zijn om kikvorsman te kunnen worden, zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven. Veel mariniers voelden zich geroepen, doch weinig cursisten behaalden succesvol de eindstreep om de rode flippers op de rechter boven mouw te dragen.

Hierna volgde een uiteenzetting van de huidige professionele ontwikkelingen op het gebied van (duik)materiaal, onderwaterscooters en de inzet van kikvorsmannen in de Rode Zee voor de kust van in Somalië in 2011, waarbij piratenschepen d.m.v. het plaatsen van springstof ladingen op de scheepsschroef onschadelijk werden gemaakt. Een nog nooit eerder uitgevoerde en spectaculaire onderwateroperatie. De jarenlange trainingen in het donkere water van Den Oever en Den Helder werden eindelijk na tientallen jaren in de praktijk ten uitvoer gebracht. Maar liefst 6 operators kregen door de Minister van Defensie een dapperheidsonderscheiding of ereteken uitgereikt; 4 x het Kruis van Verdienste en 3 x het Ereteken voor Verdienste in zilver.

Daarmee is MARSOF – gezien het gering aantal operators – de meest gedecoreerde eenheid binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Chapeau!

De huidige MARSOF kende door de jaren heen een aantal voorgangers. Zo was de Vaste Kikker Ploeg actief in de jaren ‘60 en ‘70, gevolgd door de Amfibische Sectie, het Amfibisch Verkenningspeleton en het Maritime Special Operations in de jaren ‘80 tot 2013, in 2013 werd Maritime Special Operations Force (MARSOF) opgericht.

Na het welkomstwoord werd er een kort moment van stilte gehouden na het lezen van de namen van de mannen die ons sinds de laatste reünie in 2016 ontvallen zijn. Want ook zij, hebben hun bijdrage geleverd tot de eenheid zoals die nu is.
Na Ben Schierboom en van Sprang in 2016 was het ditmaal de beurt KAPTMARNS BD Coen Pauli (KVM opl. 1961/1) die de bronzen kikker uitgereikt kreeg. Deze bronzen beeldje wordt op iedere reünie uitgereikt aan mannen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het kikkerbedrijf. Coen, ere wie ere toekomt en zeer verdiend!

Daarna werd het sein ‘tap los’ gegeven en werden onder het genot van vele biertjes oude en huidige ‘kikker’ verhalen gedeeld.

Ook nu weer, werd er een bijzonder reüniegeschenk uit de hoge hoed getoverd.
Mede dankzij een paar bijzondere donaties heeft de organisatie een bijzondere kikker-coin laten maken die gratis uitgereikt werd aan de deelnemers. Een ingehuurde graveur zorgde ervoor, dat het brevetnummer en het jaar van de kikkeropleiding in zijn coin werd gegraveerd. Mannen nogmaals dank voor jullie gulle gift!

Tijdens de reünie werd een korte presentatie gegeven door oud OKVM en

Korps CDT-Spiekerman van Wezelenburg over de nieuwe identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties (MSO) binnen het Contact Oud Mariniers en een presentatie van de selectie en voorbereidingen van selecte groep mariniers die volgend jaar – de dag voorafgaand aan de marathon van Rotterdam – een aanval doet op het werelduurrecord speedmarsen op de marathon afstand 42.195 meter, dat nu nog in het bezit is van de Royal Marines.

Deze fantastische reünie die werd afgesloten met een heerlijke en inmiddels traditionele ‘blauwe hap’. Namens de organisatie willen wij alle deelnemers hartelijk danken voor hun komst en donaties! Tot over 2-3 jaar en lucht houe!

Hermans, Rob, Mien en Fred