Het Korps Mariniers heeft op 30 november 2018 nieuwe mariniers beëdigd. De locatie voor deze ceremonie was de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Na een hartelijk welkom aan de genodigden door luitenant-kolonel der mariniers P. Damen, vervolgde de Overste met een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning. gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

Lees meer