In het jaar 1969 werd namens de Arubaanse bevolking aan het Korps Mariniers, als dank voor bewezen diensten en de positieve betrokkenheid van het Korps Mariniers bij de Arubaanse samenleving, een steelbandinstrumentarium geschonken.

De toenmalige Korpsleiding overhandigde dit instrumentarium, dat ook bekend staat als het ‘poor man’s instrument’, aan de destijds op Aruba geplaatste leden van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers met de simpele opdracht ‘er muziek uit te halen’. Zo ontstond 50 jaar geleden, geheel in de geest van de wapenspreuk van het Korps Mariniers “Qua Patet Orbis” (Zo wijd de wereld strekt), de nu wereldwijd befaamde Steelband van het Korps Mariniers.

Om dit heuglijke feit te vieren wordt op zaterdag 6 juli 2019, door het speciaal voor de gelegenheid opgerichte Comité 50 Jaar Steelband Korps Mariniers, het Nationaal Steelbandfestival 2019 georganiseerd. Dit kleurrijke evenement zal plaatsvinden op het Gelderseplein bij het Mariniersmuseum te Rotterdam en zal door de Minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld geopend worden.

Het festival, waaraan diverse Nederlandse steelbands zullen meewerken, heeft een openbaar karakter. U bent dus van harte welkom om de tropische herinneringen, die vele (oud-)mariniers hebben gezien hun plaatsingen in de West, weer op te halen!

Het festival zal eindigen met een gezamenlijk optreden van de internationaal bekende Amerikaanse steelpanvirtuoos Andy Narell en de West Coast Bigband. Uiteraard zal ook ‘onze’ steelband hieraan meedoen!

Dit evenement komt mede tot stand met het Mariniersmuseum. U kunt u de gehele dag gratis het museum bezoeken!

Het programma begint om 13:00 uur met de officiële opening door de Minister van Defensie, waarna gedurende de middag alle bands hun acts op de podia ten gehore zullen brengen. Om 18:00 uur begint het afsluitende optreden van Andy Narell, dat tot 19:00 uur zal duren.

René de Jong
Voorzitter Comité 50 Jaar Steelband Korps Mariniers