NOS (Nulde-lijns OnderSteuning) COM

 

 

 


 

 

COM Buddy Support; versterking nuldelijns veteranenhulp

Het begrip “buddy” is er bij het Korps met de paplepel ingegoten. Alles samen, niets alleen. Ook na de actieve dienstperiode blijft dit begrip van toepassing onder de noemer  “Eens Marinier…Altijd Marinier”  Als we in dit verband praten over veteranenhulp, betekent dit niet met uitsluiting van niet-veteranen volgens de definitie. Net als bij de doelstelling van het Sociaal Fonds COM gaat het over alle (oud-)mariniers.

Nuldelijns zorg vindt je in de onmiddellijke omgeving, familie, vrienden, lotgenoten, collega’s : buddy’s. Iemand die (nog)niet naar een professionele zorgverlener kan of wil, kan wel zijn verhaal kwijt bij deze groep mensen.

Om te kunnen optreden als nuldelijnshelper heb je wat bagage nodig, soms hebben mensen dat van zichzelf, anderen kunnen daarvoor getraind worden. Mensen die dat graag zouden willen, kunnen d.t.v. het COM zo’n training volgen.

Bij het COM zijn we gestart met het opzetten van een nuldelijns zorg systeem. Van daaruit kunnen we zaken coördineren, aansturen, ondersteunen en doorverwijzen. Er zijn al nuldelijnshelpers actief, niet alleen binnen het COM maar in de hele populatie van organisaties van veteranen en oudgedienden, onder de vlag van het Veteranen Platform.

Het aantal nuldelijnshelpers van het COM staat op ongeveer 30. Een klein aantal daarvan ondergaat een training of zal daar op korte termijn voor worden uitgenodigd.

Wie meer wil weten kan contact opnemen.


De coördinatoren voor dit project zijn

Arie v.d. Broek  broekvda@veteranen.nl          

en

Jos Leenheer:     leenh238@gmail.com

Jos rechts op de foto

 

 

 

 

 

Succesvol samenwerken in een goed georganiseerd en versterkt 0de-lijns ondersteuningssysteem

 

 

 (Oud-) mariniers {en in het algemeen (oud-)militairen} kunnen doorgaans op eigen kracht en met behulp van de eigen directe omgeving, waaronder collega’s en relaties, gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis adequaat hanteren. Lang niet iedereen vertoont symptomen van onverwerkte trauma’s.

 

En als dat wel het geval is, is er na enige tijd vaak sprake van natuurlijk herstel. Slechts enkelen ontwikkelen klachten en hebben professionele hulpverlening nodig. 

Het is van groot belang vroegtijdig te onderkennen en herkennen dat maten  en/of zijn relatie  hulp nodig hebben. In zulke situaties is het belangrijk dat hij/zij ondersteuning krijgt van de eigen directe omgeving, bestaande uit  familie, vrienden, collega’s en lotgenoten.

 

Voor de actief dienende mariniers heeft CZSK collegiale ondersteuning georganiseerd.

 

Organisaties verenigd in het Veteranen Platform (VP), reünieverbanden, bonden, ontmoetingscentra en het Veteraneninstituut (VI), verlenen deze (georganiseerde) 0delijnsondersteuning aan veteranen en post-actieven.

 

Goede zorg en ondersteuning staat niet los van erkenning en waardering.

Activiteiten in het kader van erkenning en waardering bieden mogelijkheden voor actieve 0delijnsondersteuning, omdat daar de (oud-)mariniers bij elkaar komen.

 

Bij de meesten is 0de-lijnsondersteuning beter bekend als ‘buddy-support’ en één van de activiteiten binnen het Lief & Leed.

 

Ook zijn binnen onze vereniging collega’s specifiek opgeleid tot ‘veteranenhelper’ (b.v. binnen BNMO-verband) of tot ‘0de-lijnshelper’.

 

Het is voor een vereniging als de onze van steeds groter belang om op dit gebied goed georganiseerd te zijn: professioneler, landelijk goed gespreid en vooral laagdrempelig, want het is bedoeld voor iedereen.

 

Om dit te bereiken, is het DB op zoek gegaan naar mensen die een landelijk georganiseerd en gecoördineerd systeem van 0de-lijnsondersteuning opzetten.

Om dit te bereiken heeft het DB een coordinatie team aangesteld. Dit team bestaat uit 2 leden, te weten Arie van den Broek en Jos Leenheer.

Eventueel belangstellenden kunnen bij hen terecht.

 

Als taken van de 0de-lijnshelper worden gezien:

 

 • In contact komen met de doelgroep;
 • Vroegtijdig signaleren en tijdig doorverwijzen;
 • Bieden van praktische hulp;
 • Stimuleren van verwerking;
 • Contacthouden tijdens het proces van verwerking;
 • Betrekken van het sociale netwerk van de betrokken veteraan;
 • Aandacht voor de (negatieve) reacties uit de omgeving.

 

Dat niet iedereen geschikt is om 0de-lijnshelper te zijn/ worden, moge ook duidelijk zijn. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, zullen er voor wat betreft zijn rol ook eisen aan de 0de-lijnshelper gesteld gaan worden, zoals:

 

 • Communicatieve vaardigheden;
 • Goed kunnen luisteren;
 • Invoelend vermogen;
 • Robuust, daadkrachtig;
 • Zelfstandig;
 • Betrouwbaar;
 • Beschikbaar en mobiel.

 

Van (toekomstige) 0de-lijnshelpers wordt dus het een en ander verwacht. Zij hebben een belangrijke en moeilijke taak.

 

Ze worden daarvoor geselecteerd, goed op voorbereid en erbij begeleid. De functie van 0de-lijnshelper en de benoeming van de persoon als zodanig worden afgedekt in de statuten van de vereniging, of anderszins vastgelegd.

 

Daarmee is ook de vereniging aanspreekbaar en niet alleen de 0de-lijnshelper.

 

Tot slot: Het VP gebruikt  t.b.v. de algemene veteranen ondersteuning een aantal inloophuizen, veteranencentra en  veteranencafés om in contact te komen met veteranen. Het VPheeft immers een voortrekkersrol op het gebied van veteranenondersteuning.