Veteranendag 2017

 

 

 

 

Op deze pagina treft u informatie aan over wat er zoal omgaat en aan de orde is voor en tijdens de Veteranendag 2017.

 

Let op: de organisatie heeft aangegeven de verschillende regelingen aan te scherpen.


Vul daarom uw aanmelding ook volledig in. Anders is de kans aanwezig dat u niet deel kunt nemen.

 

 


Algemene informatie en regelingen van het Veteranenplatform.

 

Algemeen

Voorgaande jaren en met name het afgelopen jaar is gebleken dat veel vrij vervoer bewijzen, tribune- en consumptiekaarten worden aangevraagd die  niet voor dit evenement of door bedoelde deelnemer gebruikt worden.

Alvorens de vrij vervoer bewijzen, tribune – en consumptiekaarten dit jaar naar u worden verzonden, zal  daarom een controle plaatsvinden van uw opgave. Er wordt met name gekeken of het werkelijk om (deelnemende) veteranen gaat waar de treinkaarten naar toe gaan.

Daarom de spelregels voor dit jaar:

 

Ridderzaal 

Gelet op het aantal beschikbare plaatsen in de Ridderzaal en het groter wordend aantal leden van het Veteranen Platform en niet aangesloten verenigingen, is het door u op te geven aantal ‘vertegenwoordigers en partners’, teruggebracht naar 6 personen per vereniging.

Mochten er na de sluitingsdatum nog plaatsen beschikbaar zijn/komen, dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van mij.

De uitnodiging voor de ceremonie in de Ridderzaal is alleen mogelijk op voordracht van de veteranenorganisaties. 

LET OP: de Ridderzaal is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en/of rollators.

 

Medaille uitreiking

Uitreiking van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties zal ook dit jaar weer een belangrijk onderdeel zijn tijdens de Nederlandse Veteranendag. Er kunnen maximaal 2 veteranen deelnemen aan deze plechtigheid en het uitreiken van de onderscheidingen. Dit jaar zal de Medaille-uitreiking wederom plaatsvinden op het Binnenhof.

 

Detachement

Op dit formulier dient u alle gegevens in te vullen. Uiterlijk ....... dient het inschrijfformulier detachement door de leden administratie COM te zijn ontvangen. 

 

Het Defilé

Deelname aan het defilé is uitsluitend bedoeld voor de veteranen.  Leden die geen veteraan zijn en de partners of begeleiders kunnen niet deelnemen aan het defilé. Zij kunnen het defilé volgen langs de route of op het Malieveld via het grote videoscherm.

 

Tribuneplaatsen

Na 27 januari 2017 zal informatie in de Checkpoint 2017-2 en op de websites van het VP en het Vi verschijnen aangaande de aanmelding voor deelname aan het defilé (lopend of meerijdend op een historisch voertuig) en het aanvragen van tribuneplaatsen langs de route van het defilé. 

Let op

nieuw dit jaar is, dat men ook tribunekaarten kan aanvragen voor partners van deelnemers aan het defilé, onder het motto: op is op

 

Meerijden op Historische voertuigen in het defilé 

Dit is uitsluitend bedoeld voor de veteranen die slecht ter been zijn en niet voor de partner of begeleider. Gezien het zeer beperkte aantal plaatsen (maximaal 200) is de vereniging verantwoordelijk voor het toewijzen van de plaatsen en dat deze ook daadwerkelijk zullen worden bezet door hiervoor in aanmerking komende veteranen. Om misbruik te voorkomen zullen de instapkaarten op naam worden gesteld. Indien u zich opgeeft, dient u navolgende gegevens verplicht op te geven: naam, geslacht en registratienummer (veteranenpasnummer). De partner of begeleider kan het defilé volgen langs de route of op het Malieveld via het grote videoscherm.

 

Bijeenkomst Detachementscommandanten / Vrij vervoer / Consumptiebonnen

Tijdens de bijeenkomst voor alle deelnemende organisaties / verenigingen aan het defilé, zullen de detachementscommandanten worden geïnformeerd door de Regelingsofficier Defilé en zullen zij na afloop de vrij vervoerbewijzen, overige plaatsbewijzen, consumptie- en maaltijdbonnen in ontvangst kunnen nemen.

De detachementscommandant / contactpersoon is verantwoordelijk voor de verspreiding hiervan onder de deelnemers en de partners / begeleiders.


Bezoekers / Toeschouwers / Geen Vrij Vervoer
 

Indien men als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse Veteranendag wil meemaken, is er geen toegangsbewijs nodig.

Het Malieveld en alle activiteiten die daar gehouden worden, zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Ter plaatse zijn er voor consumptiebonnen/munten diverse verkooppunten aanwezig.

Veteranen die als bezoeker / toeschouwer de Nederlandse Veteranendag willen bijwonen, hebben geen recht op een vrij vervoerbewijs.

Zij kunnen hiervoor (een van) de twee jaarlijks gratis door het Veteraneninstituut te verstrekken treinkaartjes gebruiken. Deze kunnen worden aangevraagd (als men dat nog niet heeft gedaan) via het Veteraneninstituut, telefoonnummer 088 – 3340050.

 

Last but not least

Ook dit jaar kunnen individuele veteranen zich weer aanmelden voor deelname aan het defilé of een tribuneplaats (los van een vereniging/organisatie). Dit dient, in afwijking van voorgaande jaren digitaal te geschieden.

Let op de aankondiging in het komende nummer van de Checkpoint.

 

 

 


 

Vragen???

Vraag het de coördinator: M. Vereijken tel:06 20641776 ,

e-mail: m.j.vereijken@vpmail.nl

Overige inschrijfformulieren en informatie zijn te vinden op de website van het Veteranen instituut en het VP.