Algemene informatie

Nederlandse Veteranendag

 


 

 

Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 150.000) militaire veteranen. Niet alleen nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'. Dit zijn oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Ruim vijftigduizend van hen zijn afgezwaaid en nu dus veteraan. Voor uitgebreide informatie over de (uitgevoerde) missies kunt u terecht op de website van het Ministerie van Defensie

Bron: Comité Nederlandse Veteranendag