Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers bestaat uit:

  • P.L.A. Kruithof (voorzitter)
  • vacature (vice-voorzitter)
  • P. Karelse (penningmeester a.i.)
  • K. Wit (secretaris)
  • A. Oostenbrink (commissaris PR & Werving)
  • P.H. Lammens (commissaris Buitenland & IV)
  • Mw. D.A.A. Meelis (liassonofficier Commandant Korps Mariniers)
  • AOOMARNALG SA2 A. Jacobs (liassonofficier Korpsadjudant)