Speciale opdrachten en projecten

De commissie speciale opdrachten/projecten is in het leven geroepen om adequaat in te spelen op adhoc situaties en andere gebeurtenissen die niet binnen het gebied van een andere commissie vallen en die direct aandacht nodig hebben.

Te denken valt aan: nieuwe huisstijl maken,analyseren hoe de doelgroepen van de vereniging het beste bediend kunnen worden,ondersteuning van evenementen van groepen met een bepaalde achtergrond.

1.

2.

3.

nieuwe huisstijl ontwerpen,

analyseren hoe de doelgroepen van de vereniging het beste bediend kunnen worden,

ondersteuning van evenementen van groepen met een bepaalde achtergrond.

Commissaris speciale projecten

Vacant

e-mail: commsproj@contactoudmariniers.com