Public Relations & Sport:

 

De Commissie Public Relations & Sport bestaat uit een permanent lid afkomstig uit het Dagelijks Bestuur en een aantal leden uit de afdelingen die toegevoegd worden voor de tijd dat een project duurt.

 

Contactpersoon DB tevens voorzitter:

 

A. Oostenbrink

mailto:commpr@contactoudmariniers.com