Lustrumviering 2015.

 

 

Voorbereidingen zijn gestart met het afronden van de evaluatie van de viering 2010.