Op deze pagina's vindt u het overzicht van de samenstelling van het Algemeen Bestuur van het COM.

Het Algemeen bestuur (AB) bestaat uit het Dagelijks bestuur, de voorzitters van de afdelingen en een aantal adviseurs.

De adviseurs hebben geen stemrecht in het AB.