Lief en Leed / Stichting Sociaal Fonds COM

 

Het COM heeft zichzelf als vereniging mede tot doel gesteld om (oud) collega's, zowel leden als niet leden van het COM, die in problemen zijn geraakt te ondersteunen naar beste vermogen.

De ondersteuning van onze leden gebeurt op verschillende manieren.

Aan de ene kant is er de centrale ondersteuning door de SSF (Stichting Social Fonds COM). Deze ondersteuning is gericht op hulpverlening en ondersteuning die door de (onder)afdelingen niet uitgevoerd kan worden.


Aan de andere kant hebben ook de afdelingen en onderafdelingen een taak op het gebied van ondersteuning. Dit is meer gelegen in het vlak van het zogenaamde "kleine" Lief en Leed.


Ondersteuning kan zijn:
1. Ziekenbezoek. Sturen van een kaart of bij langdurige ziekte een fruitmand of iets dergelijks.

2.De weg wijzen naar instanties als men in de problemen zit. Zowel op sociaal als financieel gebied als de problematiek dusdanig is dat de SSF dit niet aankan. Doorverwijzen naar WMO-loket, een patienten belangen organisatie of het Veteraneninstituut.

Hierbij zal altijd begeleiding van de SSF plaatsvinden door onder andere contact zoeken met deze instanties.

Bij verwijzing naar het Veteraneninstituut kan de ondersteuning worden ingeroepen van de Nuldelijnsondersteuning van het COM. (zie Veteranen, ondersteuning)

 

3. (Beperkte) Financiele ondersteuning van oud mariniers die door omstandigheden in een nagenoeg onoplosbare situatie terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld acute nood lenigen voor de aankoop van een hulpmiddel in de vorm van een voorschot.