De afdelingen en onderafdelingen zijn belast met de uitvoering van het zogenaamde "kleine" Lief en Leed.

Hiervoor stelt de vereniging middelen ter beschikking die de (onder)afdelingen kunnen gebruiken om dit klein lief en leed in te vullen.

De afdelingsbesturen zijn eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van het Lief en Leed binnen de afdeling. Om goede uitvoering te kunnen geven aan het Lief en Leed is er voor elke afdeling een contactpersoon aangesteld.

 

De contactpersonen voor de verschillende afdelingen staan hieronder.

 

Voor de buitenlandse afdelingen zijn de algemene contactpersonen ook het contact op het gebied van Lief en Leed. 

 

 

 

tvs.0-de lijns veteranenhelper

Friesland

C.J.G.J. (Kees) de Jong

Tel: 06-22340175

Groeningen/Drenthe

 

 

Overijssel

 

 

Gelderland

 

 

Noord-Holland

 

 

Zuid-Holland

 

 

Utrecht

 

 

Zeeland

 

 

Noord-Brabant

 J.M.F. Arts tel: 0485-316425 

 

marianneenjan@home.nl

Limburg