Ik verzoek ingeschreven te worden bij de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

   
  • Gewone leden zijn uitsluitend zij die deel hebben uitgemaakt van, of als marinier nog actief dienen bij het Korps Mariniers.
  • Buitengewone leden zijn zij die dienen of gediend hebben bij eenheden van het Korps Mariniers, maar niet als marinier.
  • Het donateurschap staat open voor eenieder die zich aangetrokken voelt tot onze vereniging.

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 23,50 die ik direct na ontvangst van de contributienota zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo.

Naam:*
Adres:*
Postcode / ZIP:*
Woonplaats:*
Telefoonnummer:
Email:*
IBAN / Banknr:*
Machtiging contributie:*
Geboortedatum:
Marine-/registratienummer:*
Datum in dienst:
Datum uit dienst:
Opmerking: