Ledenadministratie

G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC

Nieuwegein, T: 030-6051718,

b.g.g. M: 06 5494 1076, e-mail:  mailto:ledenadmincom@planet.nl


Betalingen

Jaarcontributie minimaal € 23,50  op ING-rekening IBAN;

NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A,

t.a.v. Penningmeester C.O.M., Nieuwegein

Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;

NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A

 

Correspondentie en spelregels

1. Opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen en inlichtingen omtrent contributiebetalingen te richten aan de ledenadministrateur.

2. Bij wanbetaling worden leden na 2 jaar geen contributie betaald te hebben zonder hiervoor met de ledenadministratie contact te hebben gehad geschrapt als lid van de vereniging. Per 11 n0vember 2015 bedroeg het ledenbestand 7627 leden en donateurs.