Het Korps Mariniers

 

Het Korps Mariniers werd in 1665 opgericht door Michiel de Ruyter en Johan de Witt. Sindsdien is het een onderdeel van de marine, dat overal ter wereld opereert. Hun wapenspreuk is dan ook ‘Qua Patet Orbis’: ‘Zo wijd de wereld strekt’.

 

Het Korps Mariniers bestaat uit ongeveer 3000 man. Het Korps kent een eigen visie op haar functioneren die gebaseerd is op 3 principes.

 

 

 

 

 

Taken

Het Korps Mariniers is een expeditionair, snel inzetbaar en veelzijdig crisisbeheersingsinstrument, gespecialiseerd in het uitvoeren van amfibische operaties met lichte infanterie-eenheden. De mariniers zijn voor langere duur inzetbaar, onder alle klimatologische en geografische omstandigheden. De opleidingen en trainingen vinden hierdoor onder andere plaats in de bergen, bij extreem koud weer, in de jungle, in de woestijn en in verstedelijkte gebieden.

De mariniers worden ingezet bij de verdediging van het grondgebied van de NAVO-landen. Daarnaast worden ze ingeschakeld bij crisisbeheersings-, vredesbewarende en humanitaire operaties. Het korps is verder actief bij de bescherming van het Caraïbisch deel van het Nederlands Koninkrijk.

 

Operationele eenheden

De operationele eenheden van het korps bestaan uit 2 mariniersbataljons van elk ongeveer 530 mariniers sterk, een amfibisch gevechtssteunbataljon met daarin gevechtsveldondersteuning en special forces en een amfibisch logistiek bataljon.
De operationele eenheden van het Korps Mariniers bevinden zich op Texel, Doorn en in Den Helder. Daarnaast zijn er operationele eenheden gestationeerd in het Caraïbisch deel van het Nederlands Koninkrijk. Opleidingen voor het Korps Mariniers worden hoofdzakelijk verzorgd in Rotterdam.

 

Toekomst

Conflicten zijn van alle tijd en dat zal helaas zo blijven. Het is echter zaak om crises in een zo vroeg mogelijk stadium in te dammen en bij voorkeur te voorkomen. Vanwege zijn profiel is het Korps Mariniers hiervoor het aangewezen onderdeel binnen de Nederlandse krijgsmacht. Samen met de vloot kan langdurig expeditionair worden opgetreden om ver buiten de landsgrenzen Nederlandse en bondgenootschappelijke belangen te behartigen. De noodzaak hiervan zal in de toekomst alleen maar toenemen omdat door globalisering en de alsmaar toenemende afhankelijkheid van grond- en delfstoffen, onze belangen juist ver van huis zullen moeten worden veiliggesteld. Alleen op die manier kan de veiligheid en de continuïteit van de Nederlandse welvaartsstaat en die van onze bondgenoten worden gewaarborgd.