Korpsnieuws

 

 

 

Korpsconcert en Kranslegging 2016

 

 

 

Regeling voor deelname.

 

In de komende maanden vinden er twee belangrijke evenementen plaats, het Korpsconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine met Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers en de Kranslegging op het Oostplein. Voor dit concert en voor de ontvangst in de VGKAZ op 10 december aanstaande is onderstaande regeling vastgesteld.

 Korpsconcert in de Doelen te Rotterdam, 8 november 2016

Naast een aantal uitnodigingen op functionele titel stelt de commandant van het Korps Mariniers 80 gratis toegangskaarten ter beschikking aan leden van het COM. Deze kaarten worden, naar rato, verdeeld onder de afdelingen van het COM en zijn te bestellen via de secretaris van uw afdeling. Aanvragen dienen gedaan te worden direct na ontvangst van dit blad, doch uiterlijk 28 oktober bij de secretaris zijn ontvangen.

 

Kranslegging op het Oostplein, 10 december 2016
De aanwezigheid bij deze plechtigheid is voor iedereen vrij. Echter zijn de ontvangst en receptie, na afloop van de herdenking in de van Ghentkazerne, niet vrij toegankelijk. Dit vanwege de capaciteit van de Johan de Wittzaal en de beveiligingsvoorschriften van de brandweer. De Commandant van het Korps Mariniers stelt hiervoor 150 toegangskaarten ter beschikking voor leden van het COM. Ook deze kaarten zijn te bestellen via de secretaris van uw afdeling.

Daarbij dient u aan te geven of u gebruik maakt van busvervoer vanaf de Van Ghentkazerne naar het Oostplein v.v., of dat u er voor kiest op eigen gelegenheid naar het Oostplein en de kazerne te komen. Deze gegevens zijn belangrijk om het juiste aantal bussen te bestellen.

Na opgave en honorering ontvangt u een toegangskaart. Alleen op vertoon van deze toegangskaart kunt u gebruik maken van busvervoer en heeft u toegang tot de receptie!

De aanvraag voor deze kaarten moet op 26 november bij uw secretaris ontvangen zijn.

 

Voorwaarden:

Voor beide gelegenheden geldt dat de kaarten apart, schriftelijk, per e-mail of per post bij de afdelingssecretaris van uw afdeling worden aangevraagd.

De aanvragen dienen van de volgende gegevens te worden voorzien:

·       COM registratienummer

·       volledige naam en adres,

·       evenals de gewenste informatie over vervoer van en naar het Oostplein.

De toegangskaarten worden op naam verstrekt.

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Tenslotte: het streven is om alle toegewezen toegangsbewijzen te gebruiken. Daarom worden kaarten die overblijven vanwege onvoldoende aanmeldingen bij afdelingen verdeeld over de afdelingen die meer aanmeldingen hebben dan toegerekende kaarten.