Info

Het COM werd in 1950 opgericht door mariniers die destijds in Nederlands-Indië bij de Mariniersbrigade hadden gediend. Hun uitgangspunt was:

Toen samen, nu samen
&
“Eens marinier, altijd marinier!”

Deze elementen vormen de ruggengraat van de vereniging en zijn direct te herleiden naar de kernwaarden van het Korps Mariniers en die in het DNA van iedere marinier zitten:

“Verbondenheid, Kracht en Toewijding”

Het COM onderhoudt nauwe banden met het Korps Mariniers, met als primair doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te bevorderen. Hiertoe wordt onder andere deelgenomen aan herdenkingen, worden reünies georganiseerd en wordt sociale betrokkenheid getoond naar nooddruftige (actief) dienende mariniers.

Inmiddels is het COM uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-militairen in Nederland met ongeveer 7.000 leden. De leden van het COM zijn net afgezwaaide- of gepensioneerde mariniers, uit alle rangen en standen. Van de oud-marinier der derde klasse tot de generaal buiten dienst, allen zijn- en kunnen lid worden. Daarnaast kunnen ook actief dienende mariniers lid worden van het COM en kunnen niet-mariniers, zoals bijvoorbeeld marinepersoneel dat in hun diensttijd aantoonbaar bij het Korps gediend heeft, bijzonder lid worden van het COM. Behoort men niet tot deze categorieën, dan is er de mogelijkheid onze vereniging financieel te ondersteunen en donateur te worden van het COM.

Het COM bestaat is regionaal ingericht en bestaat uit 9 afdelingen. Somige (grote) afdelingen zijn onderverdeeld in onderafdelingen, zoals o.a. de Afdeling Zuid-Holland, die bestaat uit de onderafdelingen Rotterdam, Den Haag en Drechtsteden.

Leden van het COM vormen steevast het decor tijdens de indrukwekkende binnenkomst van jonge aspirant-mariniers, nadat zij de loodzware FINEX hebben volbracht. Tijdens de beëdiging van deze mannen wordt tevens door het Landelijk Overlegorgaan COM Schietverenigingen de zgn. schutterspenning uitgereikt aan de beste schutter van het betreffende opleidingsblok.

Daarnaast wordt tijdens de jaarlijkse kranslegging bij het Monument van het Korps Mariniers op het Oostplein te Rotterdam, door de voorzitter van het COM, tezamen met 2 leden van COM Rotterdam een krans gelegd ter nagedachtenis aan de gevallenen van het Korps Mariniers.

********