Ererol

 

Deze Ererol is een overzicht van iedereen die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt als marinier of oud-marinier voor Nederland of het Contact Oud- en actiefdienende Mariniers .

 

Bij het COM kennen wij, net als elke andere goede vereniging, een aantal onderscheidingen.

 

Dat zijn het Erelidmaatschap, het lidmaatschap van Verdienste, een Eervolle vermelding of een Blijk van waardering en sinds 26 november 2013 de "Waarderingspenning"  voor bijzondere verdiensten die niet gevat kunnen worden in de criteria voor de hiervoor genoemde onderscheidingen.  

 

Het Korps Mariniers kent een rijke geschiedenis en leden van het Korps hebben sinds haar oprichting in 1665 aan een grote verscheidenheid aan gewapende en andere conflicten deelgenomen.

 

Hierbij hebben een groot aantal mariniers het leven gelaten in hun strijd voor de zaak van Nederland.

 

Anderen hebben zich tijdens hun missies onderscheiden door moed, durf, doorzettingsvermogen, kameraadschap of anders.

 

Velen zijn hiervoor onderscheiden met de Militaire Willemsorde, de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis of het Kruis van Verdienste.

 

Naast militaire onderscheidingen kennen wij in Nederland ook een aantal andere onderscheidingen waarvan de bekendste wel de "Oranje Nassau" is.

 

Op deze pagina zullen de uitreikingen van deze onderscheidingen  gepubliceerd worden van leden, donateurs of andere personen verbonden aan onze vereniging.