Vijf maal per jaar verschijnt het blad "Houwe Zo".

 

 

 

Wordt nu Lid of Donateur van Contact Oud- en actief dienende Mariniers en ontvang 5 maal per jaar de Houwe Zo.

Klik hier voor nadere informatie

 

Het blad bevat (ingezonden) artikelen over het wel en wee van onze leden. Verder staat er nieuws in opgenomen  uit de afdelingen, meldingen van evenementen, vermeldingen van overlijden van leden van onze vereniging.  

 

 

Redactie Houwe Zo

 

Voorzitter                            

: J. Bruning

Secretaris                            

: A. Booij

    e-mail: HouweZo1665@gmail.com

Redacteur                            

: J. Roodbeen

Redactielid                          

: E.R. Ebbinge

DB-vertegenwoordiger      

: P.H. Lammens

Realisatie en vormgeving   

:

Advertentie-verkoop           

: P.H. Lammens Verschijningsdata Houwe Zo 2017

 

2017

   
uitgave deadline kopij redactie verg. verzenddatum
17-1 9-dec 13-dec 11-1-2017
17-2 10-mrt 14-mrt 12-apr
17-3 12-mei 16-mei 7-jun
17-4 28-jul 1-aug 22-aug
17-5 20-okt 24-okt 15-nov
2018      
18-1 8-dec 12-dec 10-1-2018

 

 


 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties, noch voor de gevolgen van plaatsing.


Klachten over bezorging melden bij Ledenadministrateur G.
Goudkade, tel. 030-6051718, b.g.g. M: 06 5494 1076.


Artikel 3.10. uit het Redactiestatuut
Artikelen in Houwe Zo hoeven niet de mening van de redactie
te vertolken. De inhoud blijft voor rekening van de auteur.

 

 

Kopij Houwe Zo .. hoe en wanneer

 

*        U schrijft voor ca. 8.000 lezers

*        Kopij zenden aan HouweZo1665@gmail.com 

*        Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie

*        Voorzien van bijschrift